Undervisningsløyper

Det finnes tre ulike undervisningsløyper. Det er 10 poster med praktiske og teoretiske oppgaver i hver løype. Til de praktiske oppgavene bruker elevene små fysiske installasjoner og analoge spill og til de teoretiske oppgavene har vi utviklet dilemmaer som elevene må diskutere seg imellom og ta stilling til. Undervisningsløypene baserer seg på tre ulike scenarier; Stopp i frøimport, tap av biologisk mangfold og klimaendringer.

Stopp i frøimport

Et virus sprer seg gjennom frø og setter stopper for europeisk frøhandel –hvor stammer egentlig ulike grønnsaker og korn fra, og hvilke genressurser har vi tilgjengelig i den nordiske plantearven?

Gå til løypa Stopp i frøimport.

Tap av biologisk mangfold

Pollinerende insekter, nyttig dyreliv og ville slektninger til grønnsaker og korn støtter opp under jordbruket –hvilke arter er viktige for fremtiden og hvordan kan vi forhindre tap av flere arter?

Gå til løypa Tap av biomangfold.

Klimatilpasning i jordbruket

Sesongen kan by på både ekstrem tørke og langvarig regn –hvilke sorter har egenskapene som trengs for å tilpasse seg klimaendringer og hvordan kan vi sikre avling i usikkert klima?

Gå til løypa Klimaendringer.

Kompetansemål

Les mer om kompetansemålene for videregående skole som undervisningsopplegget er basert på.