Stopp i frøimport 

Et virus sprer seg gjennom frø og setter stopper for europeisk frøhandel. Hvis vi importerer frø, får vi også syke planter. Men viruset er foreløpig ikke her. Hva har vi som vi kan dyrke hvis vi ikke kan importere frø? Hvor stammer egentlig ulike grønnsaker og korn fra, og hvilke genressurser har vi tilgjengelig i den nordiske plantearven?

Rådgiver for en dag – Landbruksministeren trenger din hjelp

Som landbruksministerens rådgivere må dere skaffe dere informasjon og ta stilling til ulike påstander for å kunne gi anbefalinger til ministeren. Begynn på post 1 og jobb dere gjennom hele løypa. 

Gå tilbake til