Post 10 – Dilemma om frø

Vi kan jo ikke dyrke frø bare for å dyrke frø, vi må jo dyrke frø for å kunne dyrke mat. Hvordan sørger vi for at vi har stabil og god tilgang på trygg og sunn mat i Norge?

Hva mener dere?

Hvem skal sørge for at vi har mat på bordet? Hvordan kan vi på best mulig måte skaffe nok og trygg mat til alle, også når kriser inntreffer? Her finner dere det siste frødilemmaet i løypa.


Les mer om:

Hva nå?

Hurra, nå er dere gjennom hele løypa! Gå tilbake til der dere begynte for å få informasjon om hva som skjer videre.