Post 3: Landbruksministerens matboks

Det er mange slags dokumenter som beskriver situasjonen i verden. Noen av dem har med økonomi å gjøre, noen med statistikk, noen med lover og regler, noen med politikk og vurderinger av hva som er den riktige måten å gjøre ting på.

Hva er dagens tilstand?

Foran dere ser dere en matboks med riksvåpenet på. Det er landbruksministerens matboks, og i matboksen vil dere finne informasjon som hjelper dere å få oversikt over hva som er status i landet vårt per i dag. Informasjonen finner dere både i tekst og tabeller, og dere må lete dere fram til hva som er riktig og relevant informasjon.

Trykk her for å gå til oppgaven og svarskjema.


Les mer om:


Hva nå?