Post 1: Hvilken matplante er du?

Kjenner dere matplantene dere skal jobbe med i dag?  Altså, alle har møtt en tomat og et kålhode, men kjenner dere de forskjellige sortene? Ikke så godt, nei? Her skal dere få bli litt kjent med hverandre! 

Ta en personlighetstest

På denne posten skal dere alle ta en personlighetstest. Ta frem mobiltelefonene og svar hver for dere. Hvilke ulike egenskaper har dere i gruppa? Når dere har tatt testen så vet dere litt om både matplantene og hverandre, så da er dere klare til å starte på ordentlig!

Gå til personlighetstesten.


Les mer om


 

Hva nå?