Post 2: Dilemma om biomangfold

Kulturlandskapet er for kulturplantene og naturlandskapet er for de ville plantene. Sånn er det. Eller?

Nyttige smådyr

Mange av de ville artene som er knyttet til kulturlandskapet gjør viktige jobber for oss. Blant annet er de pollinatorer, de er fugler og rovinsekter som spiser skadeinsekter, de er bolig eller vertsplante for slike fugler og insekter, de hjelper til med nedbrytning i jorda, og mange andre viktige jobber.

Hva mener dere?

På denne posten skal dere ta stilling til et biomangfold-dilemma. Diskutér dere imellom, og send inn et felles svar. Klikk her for å komme til dilemmaet og svarskjemaet.


Les mer om:


Hva nå?