Tap av biomangfold

Vi mennesker breier oss utover, og tar større og større plass. Vi fyller opp verden med åker og flyplasser og kjøpesentre og gruver og hyttefelt, og alt tar noen andres plass. Fugl og fisk og trær og insekter blir skviset ut. I løpet av de siste tiårene har det blitt dramatisk færre individer av både større dyr og insekter. I tillegg utryddes arter i et høyt tempo. Foreløpig merker vi ikke så mye til det, men balanserer vi på kanten av stupet?

Biolog for en dag

Som biologer må dere finne ut av hvordan de ville dyra og plantene bidrar til at vi får mat på bordet, og hva som kan gjøres for å sørge for at de kan fortsette å bidra til matproduksjonen. Gå til post 1 og jobb dere gjennom hele løypa.