Post 8: Dilemma om biomangfold

Når vi dyrker, kan vi velge å ha mye av bare én plante et stort område, (monokultur), eller et mangfold av ulike planter sammen (polykultur). De har begge sine fordeler og ulemper. Hvordan vurderer dere det?

Monokultur og polykultur

Monokulturene har jo selvsagt sine fordeler, det er derfor det brukes så mye. Blant annet er det enklere og raskere å både så og høste store områder når de bare inneholder én type plante. Det gjør altså stordrift mulig. Samtidig er de mer utsatt for sykdommer og skadedyr, så de sprøytes ofte kraftig. Sprøytemidlene kan sive ned i grunnen og forurense grunnvannet. Dessuten tar alle plantene opp den samme næringen, noe som påvirker hvordan det gjødsles, jordstruktur og livet i jorda. Problemet øker jo flere år man har med samme avling.

Fordelen med polykulturene er at de kan utnytte arealet og næringen mer effektivt, og det kan bli mindre problemer med skadedyr. Samtidig er de mye mer arbeidskrevende å dyrke og høste.

Les oppgaven og legg inn svaret deres her.

En monokultur av hvete og en polykultur av mais og grønne bønner. Foto: Walter H. P. Moschen og Loicebode, Wikimedia Commons.