Biologisk mangfold

Det finnes mellom 6 og 7000 plantearter i verden som brukes til mat. Likevel kommer 66 % av alle avlingene fra bare ni arter. De ni er sukkerrør, mais, ris, hvete, potet, soyabønner, sukkerbete, kassava og oljepalme. Sortsmangfoldet i jordbruket har over hele verden gått raskt ned i løpet av de siste hundre årene. Det genetiske mangfoldet i matplanter er avgjørende for landbruket. Hva vi klarer å ta vare på for framtiden avgjør hvilke muligheter kommende generasjoner vil få til å dyrke mat under endrede klima- og miljøforhold.