Post 5: Pollinator for en dag

Det har blitt så få insekter at menneskene må trå til for at det skal bli pollinering. Det trenger både epler og plommer, bringebær, squash og blåbær, og mange flere, for at de skal kunne lage bra frukt.

Hvor mye pollen samler du?

Her har dere pensler, og rundt omkring i rommet står det skåler med pollen. Det finnes også en vekt til å måle pollenmengde. Deres oppgave er å være pollinatorer, ikke i en hel dag, riktignok, men i to minutter. Oppdraget er å samle så mye pollen som mulig på de to minuttene.

Her er reglene (og ikke noe juksing!):

  • Sett på en stoppeklokke på mobilen på to minutter.
  • Sett samleskåla på vekta og trykk “PÅ” eller “TARE”, slik at vekta viser 0,00 med skåla på. (Evt. vei skåla, notér hva den veide og trekk fra riktig antall gram på totalvekta til slutt.)
  • Skålene skal ikke flyttes, og dere får kun samle pollen ved hjelp av penslene. 
  • Pollen som faller av underveis fra skål til skål, kan ikke veies.

Når 2 minutter har gått, registrerer dere hvor mange gram dere har klart å samle her.

Visste du at:

Pollen er viktig biemat

Bier og humler besøker blomster for å samle pollen og nektar. Pollen samles i pollenkurver på beina. Mange insekter får pollen på seg når de besøker blomster, og det er dette pollenet, som sitter i hårene og faller av litt her og der, som gjør at plantene blir pollinert. Også biller, fluer og sommerfugler er pollinatorer.

Biene flyr milevis

En honningbie kan bære opptil 35 % av sin egen kroppsvekt i pollen. En honningbie veier ca. 0,1 gram, og kan da bære 0,035 gram pollen  en tur. Det blir ca. 29 turer for å sanke 1 gram pollen. En tur er  lang som den trenger å være for å finne mat, men kan fort være 2-3 km. Det blir 6 mil for å sanke 1 gram pollen, det! Hvis et menneske som veier 75 kg skulle båret 35 % av sin kroppsvektblir det ca. 26 kg. Og ett gram pollen tilsvarer da at vi skulle båret totalt ca. 760 kg, eller 26 kg i 6 mil. Det er en solid tursekk og en solid tur, det!