Post 10: Dilemma om biomangfold

De færreste matplantene har sin opprinnelse i Norge, eller i Skandinavia. Derfor er det ikke her vi finner de fleste av plantenes ville slektninger. Veldig mange av matplantene våre kommer fra middelhavsområdet, men vi bruker også en del både asiatiske og amerikanske planter. De opprinnelig afrikanske plantene er lite representert på våre jorder og i vårt kosthold. Kartet under viser hvor det kommer flest og færrest ville slektninger fra.

Diskuter et dilemma

Det siste dilemmaet dere skal ta stilling til er ikke et enkelt et, og det har ikke noe enkelt svar, men vi er interessert i å høre hvordan dere resonnerer rundt temaet ville slektninger. Oppgave og svarskjema ligger her.

Kartet er hentet fra nettsidene til https://www.cwrdiversity.org/

Les mer om


Hva nå?

Hurra! Nå er dere gjennom hele løypa! Gå til der dere startet, så får dere instruksjoner om hva som skal skje videre.