Post 9 – Areal og avling

Foran dere ligger en tommestokk. Den kan dere velge å bruke, eller ikke bruke, i denne oppgaven. Her handler det nemlig om hvor stor plass vi trenger for å dyrke frøene som blir til maten vår. Dere må tenke logisk og regne litt, og det er fullt lov å bruke kalkulatoren på mobilen.

Begynn oppmålingen

Frøutbyttet varierer fra sort til sort, men generelt vil dere oppdage at frødyrking er veldig arealeffektivt! Her finner dere oppgaver og svarskjema. Lykke til!

Visste du at: Med verdens befolkning i dag, er det ca. 2000 m2 (2 mål) dyrkbar mark til hver av oss. Det må dekke både mat, matolje, dyrefôr, drikke og fibervekster til klær og andre tekstiler vi trenger. Hvor stort areal opptar du, tror du?