Matverksted

Som en del av undervisningsopplegget i plantearv vil elevene være med på et matverksted. Matverkstedet finner sted på Vitenparkens MatLab og ledes av kokk og gartner Håkon Mella. Matlagingen vil basere seg på korn og grønnsaker fra norsk plantearv, og kurset avsluttes med et felles måltid.

Aktuelle læreplanmål i matverkstedet

  • diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (Naturfag VG1)
  • velje og vurdere råvarer og produksjonsmetodar ut frå etiske og berekraftige kriterium (VG1 RM)
  • gjere greie for etiske problemstillingar som er relevante for restaurant- og matbransjane (VG1 RM)
  • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv (både VG1 RM og NA)

Programområde for landbruk og gartnernæring – Læreplan i felles programfag Vg2 (LGA2-02)

  • foreslå nye produkter basert på lokale naturressurser og vurdere muligheter for etablering av ny virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk, etiske og økologiske prinsipper

 

Gi beskjed om eventuelle matallergier eller -intoleranser når dere bestiller opplegget.