Klimatilpasning

Klimaforskere sier av vi vil få et varmere og villere klima. Vi får varmere sommer og lengre vekstsesong, noen steder lengre perioder med tørke og andre steder perioder med mer regn. Lengre vekstsesong kan for en del produksjoner føre til økte avlinger forutsatt at vi har sorter som kan utnytte den lange sommeren. På den annen side kan flerårige planter som er tilpasset en kald, men stabil vinter få problemer med kort og ustabil hvileperiode. Varmere og våtere klima fører sannsynligvis til at vi får inn nye plantesykdommer og da trenger vi nye resistente sorter (kilde: Norsk genressurssenter).