Klimaendringer og planteforedling

Klimaforskere sier av vi vil få et varmere og villere klima. Vi får varmere sommer og lengre vekstsesong, noen steder lengre perioder med tørke og andre steder perioder med mer regn. Lengre vekstsesong kan for en del produksjoner føre til økte avlinger forutsatt at vi har sorter som kan utnytte den lange sommeren. På den annen side kan flerårige planter som er tilpasset en kald, men stabil vinter få problemer med kort og ustabil hvileperiode.

Foto: Norsk Bruksgenbank/solhatt.no

Vi trenger friske planter

Varmere og våtere klima fører sannsynligvis til at vi får inn nye plantesykdommer og da trenger vi nye resistente sorter. Det er sannsynlig at vi for en del kulturer kan benytte sorter utviklet for andre og varmere himmelstrøk, mens det fore en del arter som er tilpasset våre lange daglengder vil være nødvendig med sorter tilpasset dette.

Planteforedling tar tid

Genetisk variasjon i nytteplantene er grunnlaget for planteforedling, og det er bønders utvalg av spesielt egnede planter gjennom flere tusen år som har gitt oss kulturplantene vi dyrker i dag. I moderne tid er nye og effektive metoder for planteforedling tatt i bruk og det har gitt oss sorter med helt andre egenskaper enn de vi dyrket for 100 eller 1000 år siden.

Det er viktig å opprettholde en norsk planteforedling og det er viktig å ha et bevart genetisk mangfold som forskere og planteforedlere kan hente genmateriale fra.