Matsikkerhet og selvforsyning

Matsikkerhet dreier seg om at alle skal ha tilgang til nok og trygg mat – også i krisetider. Selvforsyning er viktig for matsikkerheten. Befolkningsvekst, klimaendringer, press på naturressurser og stigende råvarepriser de siste årene har satt matsikkerhet høyt på dagsorden – både i Norge og internasjonalt.