Internasjonal matsikkerhet

Regjeringa arbeider ikkje berre for matsikkerhet for eigne borgarar. Gjennom Utenriksdepartementet og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) engasjerer Noreg seg òg i å auke matsikkerheten globalt. Det norske bidraget er særleg utvikling av eit meir klimarobust landbruk i utviklingsland. Optimal, bærekraftig utnytting av jordbruksareal, i Noreg òg, er av stor betydning for den globale matsikkerheten.

Foto: Stiftelsen Kore.