fbpx Skip to content

Vitenparken

Rovvilt

Rovvilt er blitt et betent tema i norsk samfunnsdebatt etter deres retur til vår fauna. Vitenparken Campus Ås har de siste tre årene jobbet med utviklingen av frykt- og konfliktdempende tiltak rettet mot rovviltdebatten i samfunnet. Vårt mål er å øke kunnskapen om rovvilt, forståelse for rovviltøkologi, og forståelse for hvordan forskning på- og forvaltning av rovvilt foregår, med et særlig fokus på barn og unge i skolealder.

For å sikre objektivitet og det faglige innholdet har Vitenparken har samarbeidet med Miljødirektoratet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) – Svanhovd og Besøkssenter rovdyr. Interesseorganisasjoner fra forskning, forvaltning, beitenæring, og naturvernorganisasjoner har også blitt konsultert i arbeidet med de pedagogiske rovviltoppleggene for å sikre at alle sider av samfunnsdebatten blir belyst på en balansert og objektiv måte.

Skoleaktiviteter om rovvilt

Mysteriet i Østmarka

Skoleopplegget Mysteriet i Østmarka (MiØ), et pedagogisk opplegg om rovviltet som holder til i den norske naturen.
Vi vet at rovvilt kan være et betent tema, men frykt ikke kjære lærer, vi har jobbet med forskere, forvaltere, sauedriftsnæringen og mange andre kloke hoder for å sikre et objektivt opplegg for dine elever. Målet med MiØ er å skape et miljø for dialog, for på den måten unngå polariserende og unyansert debatt og konflikt. Grunnlaget for opplegget er å gi objektiv informasjon formidlet gjennom et engasjerende pedagogisk opplegg.

Spill Historie A (Ulv)

Spill Historie B (Gaupe)

Spill Historie C (Hund)

Les mer

Svanhovd – klimamysterium

Vitenparken har sammen med NIBIO utviklet et nettbrett-spill med navn Svanhovd: et klimamysterium. Spillet er utviklet for barn mellom 9 og 13 år og skal gi barn og unge innblikk i hva klimaendring er, hvordan forskere studerer klimaendring og motivere barna til å se på forskning som et attraktivt og mulig karrierevalg.

Last ned Svanhovd

Les mer

Oppdrag Osdalen

Vitenparken har sammen med Inspire to Action og med støtte fra Miljødirektoratet videreutviklet det pedagogiske spilluniverset omkring Katja, rovvilt og økologi med spillet Oppdrag Osdalen. Spillet er utviklet for barn og unge mellom 9 og 13 år og skal gi brukerne innblikk i rovviltdebatten i det norske samfunnet, belyse myter og motarbeide dem med forskningsbasert kunnskap, lære barn og unge om rovviltets økologi og biologi, samt gi spillerne en innføring i forskning på- og forvaltning av naturen gjennom å la dem utføre typiske forksningsoppgaver gjennom spillet.

 

 

Dette læremiddelet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Læremidlen er gratis og åpen for bruk fram til 2026.