fbpx Videre til innhold

Vitenparken

8.-10. trinn

Alle Vitenparkens undervisningstilbud skal stimulere til gode opplevelser innenfor temaene grønn viten, grønt skifte, matglede og realfag. Nysgjerrighet, utforsking og kreativitet, positiv selvfølelse, mestring, øvelse i samarbeid, kritisk tenkning, refleksjon og å kunne se sammenhenger.

VitenSmak

Tenk deg noe så hverdagslig som å spise og smake – en daglig aktivitet alle mennesker har til felles. Men via dette undervisningstilbudet skal elevene se nærmere på denne hverdagslige aktiviteten. Elevene blir bedre kjent med det vitenskapelige faget sensorikk.

Les mer.

 

Meltdown

Hvilke fysiske prinsipper driver oppvarmingen av jorden? Hvordan bruker man disse prinsippene i samfunnet? I dette undervisningsopplegget blir elevene gitt en utfordring som skal løses før tiden renner ut! Kunnskap om energi, kjemi og miljø blir satt på en iskald prøve. Hvilke av gruppene løser sin utfordring på best måte?

Les mer.

 

To gryter

Kan du identifisere alle ingrediensene i en matrett? Hvor forskjellig er egentlig ulike matretter når det gjelder innholdet av næringsstoffer? I dette undervisningsopplegget vil elevenes kunnskap om mat, smak og næringsstoffer bli satt på en prøve!

Les mer.

 

Klimaspillet

Klimaspillet er et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi. Caset i klimaspillet er å bygge en vindturbinpark i Norge. Elevene jobber tverrfaglig med emner som økonomi, teknologi, politikk og journalistikk. De blir utfordret til å ta stilling til ulike problemstillinger og se klima i et helhetsperspektiv.

Les mer.

 

VitenShow

Vitenshowet på Vitenparken inneholder eksplosjoner, høye smell og spennende kjemiske reaksjoner! Publikum vil ta del i den spennende verdenen som gjemmer seg bak små atomer og molekyler.

Les mer.

 

Grønn koding med BBC Micro:Bit

Hvordan kan man bruke koding og dagens mobile teknologi i et drivhus? I dette undervisningsopplegget vil elevene lære seg koding på microbits, og se på hvordan de kan bruke dette i undersøkelser av planter. Undervisningen vil foregå i Vitenparkens eget drivhus, med mange spennende planter!

Les mer.

 

Vitenparken ansetter insekter

Er de ekle eller hjelpsomme? Bli kjent med insekter som jobber gratis for at du skal få sunn mat på bordet. Er de en del av en bærekraftig fremtid? Vi utfører et forsøk med skadedyr og nyttedyr, lærer om samspill i naturen og forskningen som foregår på noen spesifikke utfordringer i matproduksjon.

Les mer.

 

CRISPR

Vi tar et dypdykk inn i våre geners verden. Å redigere det genetiske materiale til organismer vi omgås, har mennesker gjort siden vår tid som jegere og sankere. Men først i senere tid har de virkelig revolusjonerende vitenskapelige fremskrittene skjedd. Innen dagens bioteknologi er CRISPR det nye hotte. Det sies å være det største gjennombruddet siden DNA ble oppdaget. Men hva er det egentlig, og hvorfor er det så revolusjonerende i forhold til tidligere genmanipulering?

Les mer.