fbpx Skip to content

Vitenparken

VitenSmak – 8.-10. trinn

Tenk deg noe så hverdagslig som å spise og smake – en daglig aktivitet alle mennesker har til felles. Men via dette undervisningstilbudet skal elevene se nærmere på denne hverdagslige aktiviteten. Elevene blir bedre kjent med det vitenskapelige faget sensorikk. De utfordres til å teste sine individuelle erfaringer knyttet til mat og sette ord på hvordan deres matopplevelser påvirkes av ulike faktorer. De vil også bli kjent med noen av de fysiologiske prosessene som utgjør kun en del av den helhetlige opplevelsen vi mennesker har rundt smak og mat.

På Vitenparkens matLab vil elevene få utføre forsøk og teste ut noen spesielle måter å lage mat på.

Kompetansemål

Opplegget er utviklet av pedagoger som tar utgangspunkt i Fagfornyelsen.

Bookings