Videre til innhold

Vitenparken

Grønn koding med BBC Micro:Bit – 8.-10. trinn

Hvordan kan man bruke koding og dagens mobile teknologi? I dette undervisningsopplegget vil elevene lære seg koding på Micro:Bit, og se på hvordan de kan bruke dette i undersøkelser av planter. Undervisningen vil foregå på Vitenparkens, med mange spennende planter!

Elevene får en innføring i koding med Micro:Bit og PXT som kodespråk. Det er også mulig å bruke Javascript om ønskelig.

Kompetansemål teknologi i praksis

Undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design

For- og etterarbeid

Last ned forarbeid til Grønn koding med BBC Micro:Bit – 8.-10. trinn.

Last ned etterarbeid til Grønn koding med BBC Micro:Bit – 8.-10. trinn.

 

Reservasjoner