fbpx Skip to content

Vitenparken

Videregående skole

Alle våre pedagogiske tilbud faller inn under realfaglige tema med en spesiell vekt på mat, teknologi og bærekraft.
Vi er stolte av å tilby gratis skolebesøk for videregående skoler over hele landet, og vi tilpasser hvert besøk etter skolens ønsker.
I tillegg til undervisningsopplegget kan du også booke en presentasjon om studietilbudet ved NMBU  fra en studentambassadør, samt omvisning rundt NMBU-campuset og/eller veterinærbygningen.
Kontakt oss på skole@vitenparken.no for å planlegge ditt neste skolebesøk og bli med på reisen mot en kunnskapsrik og bærekraftig fremtid!

VG1 – VG3-trinn

Grønn koding med bbc Micro:Bit: Hvordan kan man bruke koding og dagens mobile teknologi for å bistå plantevekst?

I dette undervisningsopplegget vil elevene utforske programmering med microbits, og se på hvordan de kan bruke dette i undersøkelser av planter. Les mer.

Kodekunst (Algoritmisk kunst gjennom blokkprogrammering eller python)

KodeKunst er en landsdekkende satsning der deltakerne produserer algoritmisk kunst ved hjelp av programmerbare sandskrivere fra Sisyphus Industries.  Gjennom blokkprogrammering eller python får deltakerne muligheten til å styre den lille metallkulen som beveger seg gjennom sanden. Opplegget passer utmerket for barn fra mellomtrinnet og opp til videregående skole, og kan tilpasses deltakernes forkunnskaper gjennom både tematikk og programmeringsspråk. Les mer.

Klimaspillet: et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi

Klimaspillet er et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi. Caset i klimaspillet er å   bygge en vindturbinpark i Norge. Elevene jobber tverrfaglig med emner som økonomi, teknologi, politikk og journalistikk. De blir utfordret til å ta stilling til ulike problemstillinger og se klima i et helhetsperspektiv. Les mer.

Micro:bit orienteringsløp på NMBU campus

Vi holder orienteringsløp på Norges flotteste universitetscampus! Men istedenfor poster med fysisk stempel bruker vi micro:bit-er som sender digitale stempel til en micro:bit-mottaker. Og micro:bit-mottakeren, den skal vi aller først programmere selv! Les mer.

Meltdown: Hvilke fysiske prinsipper driver oppvarmingen av jorden?

Hvordan bruker man disse prinsippene i samfunnet? I dette undervisningsopplegget blir elevene gitt en utfordring som skal løses før tiden renner ut! Kunnskap om energi, kjemi og miljø blir satt på en iskald prøve. Hvilke av gruppene løser sin utfordring på best måte? Les mer.

Vitenparken ansetter insekter

Er de ekle eller hjelpsomme? Bli kjent med insekter som jobber gratis for at du skal få sunn mat på bordet. Er de en del av en bærekraftig fremtid? Vi utfører et forsøk med skadedyr og nyttedyr, lærer om samspill i naturen og forskningen som foregår på noen spesifikke utfordringer i matproduksjon. Les mer. 

Krimgåten

Hvordan kan kunnskap om bioteknologi bidra til å avsløre en krimgåte? En forsker ved NMBU er funnet drept på Campus. Vi trenger din hjelp til å finne morderen. Elevene må gå grundig til verks og analysere flere ledetråder i saken. Blant annet må de sammenligne DNA fra hår, med DNA fra fire mistenkte som er observert på åstedet i tidsrommet rundt drapet. Opplegget gjennomføres på laboratoriet ved NMBU. Les mer.

Fra grønt gress til hvit melk: omvisning i Stoffskifteavdelingen ved NMBU

NMBU er med på å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning. Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i våre kjente husdyr ku og/eller hest. Les mer. 

CRISPR

Vi tar et dypdykk inn i våre geners verden. Å redigere det genetiske materiale til organismer vi omgås, har mennesker gjort siden vår tid som jegere og sankere. Men først i senere tid har de virkelig revolusjonerende vitenskapelige fremskrittene skjedd. Innen dagens bioteknologi er CRISPR det nye hotte. Det sies å være det største gjennombruddet siden DNA ble oppdaget. Men hva er det egentlig, og hvorfor er det så revolusjonerende i forhold til tidligere genmanipulering? Les mer.

VitenShow

Vitenshowet på Vitenparken inneholder eksplosjoner, høye smell og spennende kjemiske reaksjoner! Publikum vil ta del i den spennende verdenen som gjemmer seg bak små atomer og molekyler. Les mer.

Vitensmak

Tenk deg noe så hverdagslig som å spise og smake – en daglig aktivitet alle mennesker har til felles. Men via dette undervisningstilbudet skal elevene se nærmere på denne hverdagslige aktiviteten. Elevene blir bedre kjent med det vitenskapelige faget sensorikk. Les mer.

To gryter

Velkommen til restaurant To gryter! Kan du identifisere alle ingrediensene i en matrett? Og hva har matlaging med bærekraft å gjøre? I dette undervisningsopplegget vil elevenes kunnskap om mat, smak og matproduksjon bli satt på en prøve! Her blir elevene bevisst på egne meninger og valg, samtidig som de får øvd på å ta andres perspektiv. Kan dere lage en mer bærekraftig rett? Hva betyr det? Gjennom smak og samtaler utforsker vi sammenhengen mellom mat og bærekraft. Les mer.

Kakaokrise! et undervisningsopplegg om bærekraft og Matsikkerhet

La oss ta dere med på et fiktivt, men ikke utenkelig fremtidsscenario: butikkhyllene er tilnærmet tomme for sjokolade. Ingen KvikkLunsj til skituren, ingen sjokoladekake til bursdagen. Hvorfor? Det er krise i sjokoladeindustrien; kakaobønneproduksjonen verden over er truet av ekstremvær og dårlige sosiale forhold. Hvordan skal vi få til et bærekraftig landbruk i en verden preget av klimaendringer og uholdbare sosiale forhold for bønder? Bli med på et tverrfaglig, annerledes og engasjerende undervisningsopplegg i fem deler, utviklet for naturbruk vg1. Elevene spiller seg gjennom en digital novelle, løser oppgaver i sitt nærmiljø med vår app-løype, og øver seg på å ta stilling til komplekse og aktuelle faglige påstander. Les mer.

Kun for VG2- og VG3-trinn

Bestill besøket til Fakultet for realfag og teknologi eller Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU.

NB: Dette tilbudet er under utvikling og har begrenset kapasitet.

I tillegg til undervisningsopplegget kan du også booke en presentasjon om studietilbudet ved NMBU  fra en studentambassadør, samt omvisning rundt NMBU-campuset og/eller veterinærbygningen. Hvis du ønsker å booke dette, vennligst spesifiser det når du kontakter oss.