fbpx Skip to content

Vitenparken

Fra grønt gress til hvit melk – videregående trinn

Gratis

Opp til 15 elever

60 minutter (+20 min å gå T/R Vitenparken)

NMBU er med på å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning. Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i våre kjente husdyr ku og/eller hest.

Elever som deltar får en innføring i arbeid og relevant forskning innenfor fagområdet og får økt kjennskap til kuas fordøyelsessystem, samt transport og omsetning av næringsstoffer.

Elevene får undersøke prøver fra vomma på kyr og studere drøvtyggerens mikroorganismer i mikroskop. Forskning rundt husdyrdrift og ulike typer for knyttes opp mot globale miljøspørsmål og analyseres i forhold til klimautfordringer og eventuelle klimatiltak.

Alle videregående klasser som booker undervisning via oss, får også tilbud om en orientering om de ulike studietilbudene man kan velge ved NMBU av dyktige ambassadørstudenter som også svarer på spørsmål om det generelle studielivet ved NMBU.

Kompetansemål

Opplegget er utviklet av pedagoger som tar utgangspunkt i Fagfornyelsen.

Bookings