Videre til innhold

Vitenparken

Meltdown – videregående trinn

Gratis

Opptil 30 elever

60 minutter

Hvilke fysiske prinsipper driver oppvarmingen av jorden? Hvordan bruker man disse prinsippene i samfunnet? I dette undervisningsopplegget blir elevene gitt en utfordring som skal løses før tiden renner ut! Kunnskap om energi, kjemi og miljø blir satt på en iskald prøve. Hvilke av gruppene løser sin utfordring på best måte?

 

I etterkant av utfordringen, vil noen av prinsippene bli undersøkt på egen hånd. Hvilke effekter har saltnivået i havet? Hvilke konsekvenser har lyse og mørke og overflater for den globale oppvarmingen? Og hvordan isolerer man best mot varme?

 

Kompetansemål i naturfag:

– skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger

– gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

Reservasjoner