fbpx Videre til innhold

Vitenparken

5.-7. trinn

Alle Vitenparkens undervisningstilbud skal stimulere til gode opplevelser innenfor temaene grønn viten, grønt skifte, matglede og realfag. Nysgjerrighet, utforsking og kreativitet, positiv selvfølelse, mestring, øvelse i samarbeid, kritisk tenkning, refleksjon og å kunne se sammenhenger.

Meltdown

Hvilke fysiske prinsipper driver oppvarmingen av jorden? Hvordan bruker man disse prinsippene i samfunnet? I dette undervisningsopplegget blir elevene gitt en utfordring som skal løses før tiden renner ut! Kunnskap om energi, kjemi og miljø blir satt på en iskald prøve. Hvilke av gruppene løser sin utfordring på best måte?

Les mer.

 

VitenShow

Vitenshowet på Vitenparken inneholder eksplosjoner, høye smell og spennende kjemiske reaksjoner! Publikum vil ta del i den spennende verdenen som gjemmer seg bak små atomer og molekyler.

Les mer.

 

Innovasjonsutfordring

Barn er kreative fantasifulle sjeler. Å gi barn mulighet til å benytte seg av sin kreative sans og samtidig se nytten av den er viktig. Barns evne til å tenke nytt er nøkkelen i å skape fremtidens løsninger.

Les mer.

 

VitenSmak

Sansene settes på prøve! Hva er smak? Og hvilke sanser bruker man når man spiser? I dette undervisningsopplegget vil elevene måtte sette ord på hvilke sanser man bruker for å smake mat. Har syn og lukt noe å si for hvordan ting smaker? Smaker alt slik man først ville antatt?

Les mer.

 

Ertende programmering

Man må ikke ha tilgang på en datamaskin for å lære programmering. Programmering involverer mer enn det å lære seg å kode, det handler også om tankeprosessene som skjer før kodingen. I dette opplegget ønsker vi å gi innsikt i hvordan datamaskiner og programmer fungerer ved å fordype oss inn i de spirende veksters verden. 

Les mer.