Videre til innhold

Vitenparken

Innovasjonsutfordring – 5.-7. trinn

Test

Barn er kreative fantasifulle sjeler. Å gi barn mulighet til å benytte seg av sin kreative sans og samtidig se nytten av den er viktig. Barns evne til å tenke nytt er nøkkelen i å skape fremtidens løsninger.

Byggemoduler med elektrisk krets

Via undervisningsopplegget Innovasjonsutfordring utfordres elevene til å aktivt gjennomgå noen av de sentrale fasene i en forenklet innovasjonsprosess. Byggemodulene elevene bruker består ev en enkel elektrisk krets. Elevene kan kobler lysdioder, motorer, vifter og lydgeneratorer sammen til elektroniske oppfinnelser med bruk av tilleggsutstyr som papp, teip, hyssing, strips og annet. Til slutt presenteres oppfinnelsen for resten av klassen.

 

Reservasjoner