Videre til innhold

Vitenparken

VitenShow – 5.-7. trinn

Vitenshow nr. 1 Hva skjer når noe blir ekstremt kaldt?

Vitenshow nr 2. Rare kjemiske reaksjoner, hvordan fungerer de?

Vitenshowet på Vitenparken inneholder eksplosjoner, høye smell og spennende kjemiske reaksjoner! Publikum vil ta del i den spennende verdenen som gjemmer seg bak små atomer og molekyler.

 

Kompetansemål etter 7. trinn naturfag:

  • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
  • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler

Reservasjoner