Videre til innhold

Vitenparken

Klimaspillet – videregående trinn

Gratis

Opp til 30 elever

2 timer

Klimaspillet er et praktisk undervisningsopplegg om klima og fornybar energi. Caset i klimaspillet er å bygge en vindturbinpark i Norge. Elevene jobber tverrfaglig med emner som økonomi, teknologi, politikk og journalistikk. De blir utfordret til å ta stilling til ulike problemstillinger og se klima i et helhetsperspektiv.

 

Oppgavene i Klimaspillet er praktiske, utfordrende og morsomme for elevene å jobbe med. De må samarbeide på tvers av grupper og diskutere seg frem til de beste løsningene.

 

Alle videregående klasser som booker undervisning via oss, får også tilbud om en orientering om de ulike studietilbudene man kan velge ved NMBU av dyktige ambassadørstudenter som også svarer på spørsmål om det generelle studielivet ved NMBU.

 

Kompetansemål i naturfag og samfunnsfag:

– planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

– utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep

 

LAST NED: Forarbeid Klimaspillet vgs

Reservasjoner