Videre til innhold

Vitenparken

Meltdown 8.-10. trinn

Hvilke fysiske prinsipper driver oppvarmingen av jorden? Hvordan bruker man disse prinsippene i samfunnet? I dette undervisningsopplegget blir elevene gitt en utfordring som skal løses før tiden renner ut! Kunnskap om energi, kjemi og miljø blir satt på en iskald prøve. Hvilke av gruppene løser sin utfordring på best måte?

 

I etterkant av utfordringen, vil noen av prinsippene bli undersøkt på egen hånd. Hvilke effekter har saltnivået i havet? Hvilke konsekvenser har lyse og mørke og overflater for den globale oppvarmingen? Og hvordan isolerer man best mot varme?

 

Kompetansemål i naturfag:

– formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport

– forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Reservasjoner