Videre til innhold

Vitenparken

VitenShow 8.-10. trinn

Vitenshow nr. 1 Hva skjer når noe blir ekstremt kaldt?

Vitenshow nr 2. Rare kjemiske reaksjoner, hvordan fungerer de?

Vitenshowet på Vitenparken inneholder eksplosjoner, høye smell og spennende kjemiske reaksjoner! Publikum vil ta del i den spennende verdenen som gjemmer seg bak små atomer og molekyler.

 

Hvordan man kjenner igjen kjemiske reaksjoner og hva som skjer når man påvirker utvalgte elementer ved forsøk er temaet i vitenshowene.

 

Kompetansemål i naturfag 10. trinn:

– undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder

– undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper

Reservasjoner