fbpx Skip to content

Vitenparken

CRISPR – 8.-10. trinn

Opplegget varer 90 minutter

Max 30 elever om gangen

Hvordan kan vi bruke genteknologi til å løse sultkatastrofen på en bærekraftig måte?

FNs bærekraftmål nummer 2 handler om å utrydde sult innen år 2030. Målet går ut på å «utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.». I 2019 var 688 millioner mennesker rammet av sult.  Omtrent 9% av verdens befolkning!  Med økende befolkningsvekst blir vi flere mennesker på jorden som må ha mat.  For at færre skal sulte må flere ha tilgang på næringsrik mat.  Samtidig må vi ta vare på naturressursene og det biologiske mangfoldet på jorda. Hvordan skal vi utrydde sult på en bærekraftig måte?

I dette undervisningsopplegget får elevene innsikt i hvordan genteknologi med CRISPR Cas9 kan være en del av løsningen på sultkatastrofen, slik at vi når bærekraftmål nummer 2.

Elevene får innsikt i hvordan CRISPR Cas9 fungerer på mikronivå. Samtidig må de heve blikket i en engasjerende diskusjonsoppgave om muligheter og utfordringer ved bruk av CRISPR Cas9 for å nå bærekraftmål nummer 2.

Passer for 

Undervisningsopplegget passer for elever som har naturfag i ungdomsskole og videregående. Se aktuelle kompetansemål under. Det er en fordel om elevene har lært grunnleggende om DNA, men det er ikke et krav. Vitenparkens pedagoger tilpasser opplegget til elevenes nivå og forkunnskaper. 

Tverrfaglighet 

Dette undervisningsopplegget inkluderer elementer fra alle de tre tverrfaglige temaene i LK20, og vil kunne være et godt utgangspunkt for samarbeid på tvers av skolefag innenfor:

  • Bærekraftig utvikling
  • Demokrati og medborgerskap
  • Folkehelse og livsmestring

Kompetansemål LK2020

Naturfag (NAT01-04)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Samfunnsfag (SAF01-04)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

  • Beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, og  presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn.

Bookings