fbpx Skip to content

Vitenparken

Fra mellomtrinnet og opp til VGS

KodeKunst

KodeKunst er en landsdekkende satsning støttet av Sparebankstiftelsen DNB der deltakerne produserer algoritmisk kunst ved hjelp av programmerbare sandskrivere fra Sisyphus Industries. Gjennom blokkprogrammering eller python får deltakerne muligheten til å styre den lille metallkulen som beveger seg gjennom sanden. Opplegget passer utmerket for barn fra mellomtrinnet og opp til videregående skole, og kan tilpasses deltakernes forkunnskaper gjennom både tematikk og programmeringsspråk.

SKAPERGLEDE, ENGASJEMENT OG UTFORSKERFRANG

Kunst og kultur omfatter mange skapende og kreative fagområder, som påvirker både våre fysiske omgivelser og samfunnsutviklingen. Vår estetiske sans utvikles i møte med ulike kulturelle uttrykk, og de bidrar til å løfte fram nye perspektiver. Kunst- og kulturuttrykk har også betydning for den enkeltes personlige utvikling. Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.
I et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. Skolen skal verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen.

Finn mer informasjon om kompetansemål her: KodeKunst

Har du spørmål om opplegget? Ta kontakt med pedagog og prosjektleder Ole Andreas Nordhaug ole.andreas@vitenparken.no

Ønsker du å booke opplegget? Send e-post til skole@vitenparken.no med følgende informasjon:

 
* Hvilket/hvilke opplegg er mest relevant for dere?
* Hvilken dato passer best for dere?
* Hvor mange elever er det i klassen?
* Skolens navn:
* Hvilket trinn?
* Kommune/Fylke
* Har dere elever med bevegelshemninger eller andre behov?
* Vil dere ha matpakkerom? (Et rom holdt av kun for dere slik at dere kan spise medbrakt niste, da dette dessverre ikke er tillatt i vår kafé)
* Ønsker du å booke presentasjon av studentambassadør om studietilbud hos NMBU? (ca. 20 minuter)
* Har dere elever med allergier evt. religiøs tilhørighet som utllukker enkelte matvarer?
* Tlf. og e-post til lærer

Vi gjør oppmerksom på at dette er en forespørsel, og ikke en endelig bekreftelse på booking, da flere av våre aktiviteter er avhengig av tilgjengeligheten til NMBU.

Når vi har mottatt denne informasjonen, vil vi komme tilbake til dere så fort som mulig med et forslag til deres program hos Vitenparken.

Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstifelsen DNB.

Logo for Sparebankstiftelsen DNB