fbpx Skip to content

Vitenparken

Svanhovd – Et klimamysterium

Svanhovd – Et klimamysterium

Vitenparken har sammen med NIBIO utviklet et nettbrett-spill med navn Svanhovd: et klimamysterium. Spillet er utviklet for barn mellom 9 og 13 år og skal gi barn og unge innblikk i hva klimaendring er, hvordan forskere studerer klimaendring og motivere barna til å se på forskning som et attraktivt og mulig karrierevalg.
Svanhovd er tilgjengelig på norsk, russisk, ukrainsk, nord samisk og engelsk.

 

Et spill hvor du lærer om klimaendringer

I spillet Svanhovd følger du den unge forskerassistenten Katja som har reist helt til NIBIO Svanhovd forskningsstasjon. Katja møter en brunbjørn midt på vinteren. Bjørnen burde sove på vinteren, så hvorfor har ikke bjørnen gått i hi? Dette blir starten på en rekke funn av den unge forskningsassistent som, ledet av seniorforskere, må undersøke og forstå årsaken bak.

Spillet lar deg som forskerassisten jobbe med fenologi og undersøke planter i et økosystem. Spillet tar opp f. eks hvordan ekstrem- eller mildvær kan påvirke frøspiring og vekst hos planter, og hvilke konsekvenser dette kan ha for miljøet og de økosystemtjenester vi er avhengig av.

Samarbeidspartnere

Spillet er utviklet av Egil Paulsen (innholdsutvikler på Vitenparken) for NIBIO Svanhovd, Norsk Institutt for Bioøkonomi til å ha som aktivitetstilbud i deres besøksenter. Spillet blir benyttet i skoleopplegg og for fritidsbesøk og er spesielt myntet mot skoletrinn 7. Prosjektleder ved NIBIO var Victoria Gonzalez og Anne Wikan. Spillet var en del av prosjektet ”Linking climate change and ecosystem services to promote research as a career choice among young people” og er støttet av PROFORSK, Forskningsrådet.

Tilgjengelighet

Spillet er gratis og kan lastes ned til både iOS og Android.

LAST NED I APP STORE // LAST NED I GOOGLE PLAY