fbpx Skip to content

Vitenparken

Mysteriet i Østmarka

5.-10. klasse

Skoleopplegget Mysteriet i Østmarka (MiØ), et pedagogisk opplegg om rovviltet som holder til i den norske naturen.
Vi vet at rovvilt kan være et betent tema, men frykt ikke kjære lærer, vi har jobbet med forskere, forvaltere, sauedriftsnæringen og mange andre kloke hoder for å sikre et objektivt opplegg for dine elever. Målet med MiØ er å skape et miljø for dialog, for på den måten unngå polariserende og unyansert debatt og konflikt. Grunnlaget for opplegget er å gi objektiv informasjon formidlet gjennom et engasjerende pedagogisk opplegg.

Det hele er selvfølgelig tverrfaglig og knyttet opp mot de nye læreplanene á 2020. Opplegget består av til sammen 5 trinn. De 5 trinnene er som følger:

  1. Forarbeid med meningsutfordring på skolen: Her kartlegges elevenes meninger og kunnskaper om rovdyr, med søkelyset satt på ulv. (Varighet; omtrent en skoleøkt – 45min)
  2. Digital novelle “Mysteriet i Østmarka”, med fysiske elementer som skal undersøkes: Gjennom en interaktiv digital tegneserie etableres elevenes kunnskapsgrunnlag og elevene introduseres for rovviltøkologi, utfordringer i samfunnet, og hvordan forvaltningen og forskningen jobber sammen for å innhente informasjon om rovdyr. Tegneserien forteller om et mysterium der elevene må samle både sportegn fra dyr og kunnskap fra eksperter for å finne ut hvilket av tre mulige rovdyr som har tatt livet av et rådyr. (Varighet; omtrent to skoleøkter – 1t og 30min. Dette kan også gjennomføres over lengre tid dersom lærer og elever vi spille gjennom alle versjonene av spillet)
  3. DNA-lab: Her vil elevene sammen med pedagoger fra Vitenparken få hente ut DNA fra ekte ulvebæsj. Etter å ha hentet ut DNA så skal elevene analysere resultatet og finne ut hvilken ulv som har bæsja. Når ulven er identifisert kan de gå inn i forskningsverktøyet Rovbase.no for å finne ut mer om sitt individ. Hvor bor dette dyret? Kan vi finne ut hvor gammelt det er? Hvordan den vandrer denne ulven? (Varighet; to skoleøkter – 1t og 30min.) DNA er levert av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Rovdata i Trondheim.
  4. Etterarbeid med ny meningsutfordring på skolen: Her kartlegger vi om det har skjedd en meningsendring sammenlignet med forarbeidet. Endring i meningsbildet kan gi indikasjoner på om elevene har tilegnet seg ny kunnskap om rovvilt, forvaltning og samfunnsutfordringene som de ikke hadde da de startet. (Det må tas forbehold om at økt kunnskap om rovvilt etter gjennomføringen av Mysteriet i Østmarka ikke nødvendigvis fører til meningsendring hos alle elevene. Meninger er komplekst, og kunnskapsgrunnlaget er bare en av faktorene som danner meningsgrunnlaget. Dermed kan ikke endringer i mening eller mangel av dette alene knyttes til læring.) (Varighet; omtrent en skoleøkt – 45min)
  5. Kunst- og håndverksprosjekt på skolen: Elevene skal få uttrykke sin kunnskap og/eller sine følelser om rovvilt gjennom en kunstutstilling.