Se inn i det usynlige – lærerstyrt aktivitet i utstillingen