Frokostseminar: Grønne og smarte byer

Frokostseminarer - NMBU Bærekraftsarena - GreenSmart

Velkommen til frokostseminar!

NMBU | GreenSmart – Bærekraftsarena

Når: 1. oktober 2021, klokken 08:15-09:30

Hvor: Digitalt samling, Zoom-lenke her

 

GreenSmart starter nå opp høstens frokostseminarer med fem spennende cases fra masterkurset i urbant landbruk. Seminarene tar for seg viktige utfordringer og interessante problemstillinger innen byutvikling, der urbant landbruk kan svare på sosial-, økologisk- og økonomisk bærekraft.

 

På fredagens første seminar vil vi gi dere et kort innblikk i bærekraftsarenaen, og deretter en presentasjon fra det nystartede marsterprogrammet i urbant landbruk. Her vil oppdragsgiverne og studentene selv fortelle fra de spennende transfaglige prosjektene som studentene utvikler gjennom studentaktiv læring. Studentene har en svært bred faglig bakgrunn; her finnes studenter med bakgrunn som landskapsingeniør, agronomer, teknologer, skogbrukere, kunstnere, sosionomer, biologer, administratorer, sykepleiere, arkitekter, jurister, språkvitere, utviklingsstudier og en masse kompetanse fra arbeidslivet. Fellesnevneren er et brennende engasjement for matproduksjon og en bærekraftig utvikling i grønnere byer. GreenSmart skal holde flere frokostseminarer gjennom høsten der dere får møte ulike oppdragsgivere, studenter, problemstillinger og løsninger!

På fredag presenteres et arbeid fra Hovinbyen i Oslo, der OBOS har bedt om innspill på hvordan studentene ser for seg at OBOS kan bruke urbant landbruk inn i ett av sine prosjekter. Tanken er at studentene ikke bare skal komme opp med gode forslag for den aktuelle problemstilling på ett bestemt sted, men at dette kan gjøres generelt for alle eiendomsutviklere, slik at prinsippene kan brukes for urbane og tettbygde strøk i hele landet.

Bli med ved å logge deg inn på denne lenken og bidra gjerne med innspill og spørsmål i diskusjonen etter presentasjonene fra OBOS og studentene.

 

Velkommen fredag 1. oktober kl. 08:15!

Related news