fbpx Skip to content

Vitenparken

GreenSmart NMBU Seminar: EarthresQue «Fra avfall til ressurs»

Velkommen til GreenSmart seminar på Vitenparken!

EarthresQue: «Fra avfall til ressurs»

Når: Fredag 2. September, klokken 11:00 – 12:00 (1t)

Hvor: Vitenparken Campus Ås, Kornrommet (1etg.)

Online Stream: Zoom-link
Påmelding: Klikk her

Hva skjer når man graver, bygger og river i by? Hvordan kan overskudds- og rivningsmasser gjenbrukes på en bærekraftig måte og hva er utfordringene med at gamle deponier havner innenfor by- og tettbebygde områder?

GreenSmart ønsker hjertelig velkommen til seminar med Professor Helen K. French den 2. september i Vitenparken. Det blir kaffe, te og matservering.

Foredragholderne:

Professor Helen K. French

Hydrogeolog fra Norges landbrukshøgskole (Nå Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, NMBU) med doktorgrad fra 1999 på tema transport og nedbrytning av avisingskjemikalier i umettet sone på Gardermoen. Jobber med forskningsprosjekter relatert til vann og forurensningstransport i grunnen. Flere av disse prosjektene har vært på Gardermoen der det er etablert en forskningsstasjon for eksperimentelle studier i umettet sone. Arbeidsmetoder er felt- og laboratorieforsøk inkludert bruk av geofysiske måleteknikker og grunnvannsmodellering. Har ansvar for tre kurs innen hydrogeologi på NMBU.

Cathrine Eckbo, NMBU/NGI

Cathrine Eckbo har en master i miljø og naturressurser og jobber nå som miljøgeolog ved Norges geotekniske Institutt (NGI). Der jobber hun med forurensning i jord, sediment og vann. Cathrine skal snakke om sirkulær betong.

Thomas Henriksen, Forretningsutvikler i AF Decom

GreenSmart NMBU:

GreenSmart-seminarene er korte samlinger som belyser viktige temaer, utfordringer og prosjekter på campus og i samfunnet. Vårt fokus er bærekraftig byutvikling, og tematikken spenner bredt ifra urban utvikling og dyrking, til sosial ulikhet og entreprenørskap.

Les mer om NMBU Bærekraftsarena: Grønne og smarte byer her. 

End date
09/02/2022

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets