fbpx Skip to content

Vitenparken

Åpning av HAV og workshop med kunstneren

Søndag 6. september gjenåpner vi utstillingen HAV. Bli med under vannoverflaten og inn i fiskene, krabbene og hummernes verden! Vi har noen hummerhus og trenger hjelp til å lage flere leiligheter. Vær med å lage hus til et mylder av marine skapninger som lever i Oslofjorden. I anledning gjenåpningen av Elin T. Sørensens utstilling HAV på Vitenparken ønsker vi velkommen til workshop for barn med kunstneren selv.

Mer om HAV

Marine økosystemer er under press over hele kloden. Det som står på spill er mangfold av arter og deres økosystemfunksjoner – som også er livsviktige for oss på land. Men der byene møter sjøen har vi mennesker fjernet oss fra tilhørigheten til havet. Fjæra er nemlig en bioøkologisk sone med stor betydning for alt livet på jorda. Det kan vi også lære ved å studere fossilt materiale – for jo mer strandnært, jo mer fossilt liv er det å spore. Så langt er tendensen her i Norge at byutviklingen skjer på menneskenes premisser. Men hvordan kan vi bygge ut i sjø uten å ødelegge for livet i vann? Uten samtidig å ødelegge for oss selv?

Om Kunstneren

Elin T. Sørensen er billedkunstner, animatør og landskapsarkitekt utdannet i Norge, Finland og Estland. Hennes praksis bygger på stedssensitivitet og en sterk fascinasjon for naturen, og vårt forhold til havet.
Miljøspørsmål har preget Sørensens virke siden 2004. Hun arbeider med åpne kunstneriske prosesser som bygger på samhandling med steder, folk og andre fagområder.
Sørensen er i avslutningsfasen av sin doktorgrad med tittel Multiartslige nabolag i urbane sjøområder. Her tar hun for seg dagens praksis for utbygging i sjø og undersøker nye løsninger for undervannslandskapet og den urbane  fjæra. Doktorgradens caseområde er Oslos urbane sjøområde med øylandskap og fjæresone i indre havnebasseng og Indre Oslofjord. Her trengs et mer variert fjærelandskap, som gir oss trygge fjordnære byrom med gode livsbetingelser for liv i vann og på land.

 

End date
09/06/2020

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets