fbpx Skip to content

Vitenparken

BIOTOUR-konferansen

BIOTOUR inviterer til heildagskonferanse den 24. oktober, med presentasjonar og debatt rundt ny forskning på trendar, teknologi, marknadsanalysar med meir. Meld deg på innan den 12. oktober!

“Verdifulle opplevingar i det naturbaserte reiselivet – kva seier forskinga?”

Dette er tittelen på konferansen som blir skipa til i Vitenparken på NMBU Campus Ås den 24. oktober.

Forskingsprosjektet BIOTOUR er arrangør. BIOTOUR forskar på utviklinga av reiselivet i den nye bioøkonomien og markerer med dette arrangementet at prosjektet er halvvegs (2016-2020).

Trendar, lokalsamfunn og ny teknologi

På konferansen vil du mellom anna få kunnskapspåfyll om:

  • Utviklingstrekk og trendar i den naturbaserte reiselivsnæringa
  • Reiselivsbasert utvikling av lokalsamfunn
  • Organisering av bedriftene og ressursbehov
  • Marknadsanalysar og moglegheiter med ny teknologi

Føremålet med konferansen er å formidla førebelse resultat frå BIOTOUR når prosjektet no er halvvegs.

Innlegga baserer seg på fersk forsking og blir presenterte av BIOTOUR-forskarar frå NMBU, Norsk institutt for naturforsking (NINA), Transportøkonomisk institutt (TØI) og Mittuniversitetet i Sverige.

Frist 12. oktober

Konferansen legg vekt på dialog med næringa og andre interessentar. Publikum vil få høve til å stilla spørsmål, og det blir debatt om reiselivsnæringa sitt behov for ny kunnskap og forskinga si rolle.

Konferansen er open for alle og kostar 300 kr inkl. lunsj (100 kr for studentar). Frist for påmelding er 12. oktober.

Tickets