fbpx Skip to content

Vitenparken

Filmkveld: Skogbrann og skogbrannslokking 1959-2019

Foto: Ken Olof Storaunet

Arrangører: Vitenparken og Vitenparkens Venner

Tørkesommeren i 2018 var den verste på vel 70 år. Med tørken fikk vi både i Norge og våre naboland tilløp til mange skogbranner. I Norge ble de aller fleste av brannene slokket på et tidlig stadium med moderate skader. I vårt naboland Sverige var det flere branner som spredte seg raskt og gjorde store skader. Internasjonalt er skogbrannskader et tema som kommer stadig sterkere opp på dagsordenen sist med de store skogbrannene i California i USA høsten 2018.

På denne filmkvelden vil vi vise to filmer som viser den historiske utviklingen i vårt lands skogbrannslokking. Den eldste filmen er fra 1959 med tittelen «Skogbrannslokking». Den yngste filmen er fra 1983 med tittelen «Det brenner – hva så?». Begge disse to filmene er produsert med støtte av forsikringsselskapet Skogbrand som tilbyr norske skogeiere forsikringer for skade ved skogbrann og andre naturskader på skog.

Disse to filmene vil bli kommentert og satt inn i en historisk og aktuell sammenheng av tidligere administrerende direktør i forsikringsselskapet Skogbrand, Per Sindre Aas, og fagdirektør Hans Kr Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Filmen fra 1959 viser skogbrannslokking for 60 år siden med den tids enkle metoder. Skogbrannslokkingen var likevel godt organisert med observasjonssystemer fra branntårn og god lokal organisering. Det var starten på en kunnskapsbasert brannslokking der filmens hovedbudskap er «med hodet slokker man en skogbrann.»

Filmen fra 1983 viser starten for 35 år siden på bruk av helt nye metoder for slokking av skogbrann med bruk av både fly og helikopter. Denne filmen ble i sin tid også vist på fjernsyn i NRK.

På filmkvelden vil vi trekke linjene fram til dagens erfaringer og gjøre en oppsummering med utgangspunkt i erfaringene fra Norge og våre naboland i 2018. Fagdirektør Hans Kr Madsen har hatt ansvar for skogbrannberedskap og skogbrannslokking i DSB i en årrekke. Han vil summere opp de norske erfaringene. Skogbrann får nå stor oppmerksomhet nasjonalt, i Norden og internasjonalt. Det er også blitt oppnevnt en nordisk arbeidsgruppe mot natur- og skogbrann etter initiativ fra de nordiske landenes samfunnssikkerhets- og beredskapsdirektører. Fagdirektør Madsen deltar også i det internasjonale samarbeidet og vil trekke linjene til skogbrannslokking nordisk og internasjonalt.

Møteleder er Per Harald Grue (Vitenparkens Venner).

Gratis adgang for medlemmer i Vitenparkens Venner.
Adgang kr 50 for andre.

Program:

Kl. 19.30 Åpning ved Per Harald Grue
Kl 19.35 Introduksjon av kveldens program, filmene og kveldens fagpersoner, tidligere adm. dir i Skogbrand, Per Sindre Aas og fagdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hans Kr Madsen
Kl 19.45 Visning av filmen «Skogbrannslokking» fra 1959
Kl 20.05 Korte kommentarer til filmen ved Per Sindre Aas og Hans Kr. Madsen
Kl 20.10 Visning av filmen «Det brenner – hva nå?» fra 1983
Kl 20.30 Korte kommentarer til filmen ved Per Sindre Aas og Hans Kr. Madsen
Kl 20.40 Pause
Kl 20.50 Fagdirektør Hans Kr. Madsen: Skogbrannslokking i Norge ut fra erfaringene i 2018 nasjonalt og internasjonalt
Kl 21.15 Spørsmål og kommentar fra salen
Kl 21.30 Møtet slutt

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Filmkveld 25. april Vitenparkenvenn
kr 0 inkl. Mva
93 available
Filmkveld 25. april
kr 50 inkl. Mva
93 available

Tickets

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Filmkveld 25. april Vitenparkenvenn
kr 0 inkl. Mva
93 available
Filmkveld 25. april
kr 50 inkl. Mva
93 available