fbpx Skip to content

Vitenparken

HAV – en samtale i skjæringspunktet mellom kunst, landskapsarkitektur, marinbiologi og byplanlegging og aktivisme

Oslofjorden er på randen av økologisk kollaps grunnet menneskeskapte problemer som utbygging i strandsonen, forurensning og klimaendringer. Kan tverrfaglig samarbeid mellom kunst, design, byutvikling og marinbiologi være en del av løsningen?

26 Januar kl 18.00 inviterer vi til live-streamet, samtale med HAV-kunstner, Ph.D. kandidat og landskapsarkitekt Elin T. Sørensen, marinbiolog Eli Rinde og byutvikler Anne Beate Hovind. Samtalen ledes av Elise Matilde Malik, og tar utgangspunkt i det banebrytende, tverrfaglige arbeidet mellom kunst, marinbiologi, byplanlegging, aktivisme, aksjonsbasert forskning og landskapsarkitektur som nå skjer rundt habitat og arts tap i Oslofjorden. Samtalen er en videreføring av temaene fra utstillingen HAVHer vises prosessen bak Sørensens utvikling av en diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur, samskapt med marinbiologer, kreative teknologer og det marine livet i Oslofjorden.  Samtalen er digitalt pga. smittevern, men det vil bli mulig å stille spørsmål til panelet gjennom arrangementet sin chat.  

Du følger strømmen her (link er ikke aktiv før arrangementsdagen) Billett kjøper du på bunnen av denne siden.

Arrangementet blir holdt på norsk, men tekstes på engelsk når vi senere legger det ut på vår hjemmeside.

—The live stream will be in Norwegian. A version with english subtitles will be published on our webpage shortly after — 

Arrangementet er støttet av Fritt Ord.

 

OM DELTAGERNE

Elin T. Sørensen
ElinTSørensen er billedkunstneranimatør og landskapsarkitekt utdannet i Norge, Finland og Estland. Hennes praksis bygger på stedssensitivitet og en sterk fascinasjon for naturen, og vårt forhold til havetMiljøspørsmål har preget Sørensens virke siden 2004. Hun arbeider med åpne kunstneriske prosesser som bygger  samhandling medsteder, folk og andre fagområder. Elin T. Sørensen er i avslutningsfasen av sin doktorgrad med arbeidstittel Making Space for the Blue Common. Her tar hun for seg dagens praksis for utbygging i sjø og undersøker nye løsninger for undervannslandskapet og den urbane fjæraDoktorgradens caseområde er Oslos urbane sjøområde med øylandskap og fjæresone i indre havnebasseng og Indre Oslofjord. Her trengs et mer variert fjærelandskapsom gir oss trygge fjordnære byrom med gode livsbetingelser for liv i vann og  land.  

 

Eli Rinde
Rinde er marinbiolog og jobber som seniorforsker hos Norsk Institutt for vannforskning (NIVA). Hun har bred kompetanse innen marin økologi og har spesialkompetanse innen ålegras- og tareskogsøkologi, økologisk modellering og spredningsdynamikk til marine invaderende arter. Hun har dr. grad innen tareskogsøkologi og 30 års erfaring innen økologiske studier. Hun forsker på marint biologisk mangfold, både for å finne ut hvilke naturtyper og arter vi har langs kysten, hvilke miljøforhold de ulike artene trenger, hvordan arter påvirker hverandre, og hvilke faktorer som truer mangfoldet. 

 

Anne Beate Hovind
Anne Beate  har ledererfaring fra først og fremst privat sektor, men også offentlig. Hun har innehatt prosjektlederroller med ansvar for utviklingsarbeid og endringsprosesser i store organisasjoner, fasilitert strategiprosesser, ledet innovasjons- og utviklingsprosjekter og sittet i prosjektledelsen i noen av landets største landbaserte byggeprosjekter. Hun har også hatt ansvar for ulike områder som kommunikasjon, brukermedvirkning, tjenestedesign, opplæring og kunst.  

Anne Beate har mye erfaring fra å være leder i grensesnittet mellom kunst og by- og stedsutvikling i nærmere 20 år. Dette har stort sett vært på vegne av oppdragsgivere, alltid i team med kunstfaglig konsulenter og med mange norske og internasjonale kunstnere. Hun har blant annet ledet kunstsatsningen med strategi, planer og gjennomføring i følgende bygge- og byutviklingsprosjekter kunstsatsingen i Bjørvika for Bjørvika Utvikling AS (Kunsthall Oslo, Losæter og Future Library), Akershus universitetssykehus, Oslo lufthavn, Terminal 2 og Bergen lufthavn på oppdrag for Avinor.  

Hun er selv kulturentreprenør og var bl.a. sentral i oppstarten av foreningen Bjørvika Kultur&Næring og ledet det temporære kunst- og kulturarbeidet i de gamle skurene på opera tomta i Bjørvika før utbyggingen startet. Hun stod også bak Teaterbåten Innvik – et temporært prosjekt som varte i 10 år og som inneholdt bed&breakfast, cafe og teater.

Det kan nevnes at hun er styremedlem i Sparebankstiftelsen DnB, styreleder i Dextra Artes AS og styremedlem på Dansens Hus og tidligere styremedlem ved Henie Onstad kunstsenter. Og i 2018 mottok hun Oslo kommunes Kunstnerpris for arbeidet med kunst i byen. 

 

OM UTSTILLINGEN HAV


Norwegian BioArt Arena, NOBA, ser på BioKunst som et åpent begrep som må undersøkes og utfordres, og vi er stolt av å presentere utstillingen HAV som gjennom sitt mylder av koblinger gjør nettopp dette. HAV er et møte og samarbeid mellom marint liv, forskere og kunstnere, inspirert av det Rachel Carson kaller undringens etikk. Gjennom disse møtene mellom rur, marinbiologer, porselen, sukkertare, saltvann, keramikere, krabber, leire, byplanleggere, børstemark og flere, undersøker HAV nye måter å skape landskapsarkitektur og kunst. 

Utstillingen er en sanseopplevelse som passer for folk i alle aldre – med en egen aktivitetsstasjon for de minste 

OM NOBA

Norwegian BioArt Arena (NOBA) er Vitenparkens nysatsning på kunst som eksisterer i grenselandet mellom kunst og forskning. Vi er den første permanente arenaen for Biokunst i Norge, med galleri og nå også biokunstlab som blir lansert i 2021. Plassert midt i forskningsmiljøene på Ås, legger NOBA til rette for samspill og samarbeid mellom kunstnere og forskere med et fokus på kunst, tverrfaglig arbeid og kommunikasjon biologi og bærekraft. 

 

Even though the signup form asks for payment, it is free – just click your way through 🙂

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

End date
01/26/2021

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available