fbpx Skip to content

Vitenparken

HAVRE – kvalitet, helseeffekter, mykotoksiner, tiltak

I forbindelse med avslutning av NIBIOs prosjekt SafeOats/TryggHavre, arrangerer de seminar om havre. På seminaret vil positive og negative helseeffekter av havre til mat og fôr bli belyst. Streamen av seminaret er åpen for alle.

Resultater fra prosjektet vedrørende faktorer som påvirker innholdet av mykotoksiner, inkludert sortsvalg, vil bli presentert. På slutten av dagen blir det en paneldebatt der representanter fra kornbransjen og korndyrkere vil diskutere hvorfor Norge ikke klarer å produsere nok havre av tilfredsstillende kvalitet til eget bruk.

Se mer info om SafeOats prosjektet her: https://www.nibio.no/en/projects/resistance-to-fusarium-langsethiae-in-norwegian-oats-safeoats

Kornbransjen har enkelte år hatt store praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til forekomst av Fusarium og mykotoksiner i korn. Gjennom prosjektet SafeOats/TryggHavre har vi fått ny kunnskap om biologien til Fusarium langsethiae, en soppart som produserer mykotoksinene HT2+T2. SafeOats har blant annet utviklet metoder for å undersøke resistens mot F. langsethiae og kartlegge forskjell i mottagelighet slik at mottakelige havresorter kan fases ut. Resultatene fra SafeOats vil komme nasjonale og internasjonale forbrukere til gode ved å bidra med virkemidler for å øke andelen av havre med høy kvalitet til mat og fôr.

Prosjektet ledes av NIBIO og er et samarbeid mellom NIBIO, NMBU, Graminor, Lantmännen og Kimen. Se komplett program på NIBIOs side.

Arrangementet streames via Vitenparkens digitale konferanseplattform på adressen havre.vitenparken.no

End date
11/18/2020

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets