fbpx Skip to content

Vitenparken

Innovasjonsdagen 2022 – Fremtidsrettet matproduksjon

Det er mange spennende innovasjoner som kommer fra forskningsmiljøene på Ås.  Den 12. oktober i år kan du få se og høre om flere av disse innovasjonene. Da arrangeres innovasjonsdagen 2022 på Vitenparken, Campus Ås.  

 

I år har vi dedikert dagen til tematikken «Fremtidsrettet matproduksjon». Her vil du få innblikk i de spennende mulighetene, teknologier og løsningene som kan bidra til en mer bærekraftig matproduksjon og ikke minst bærekraftige matsystemer.

Du vil bli kjent med spennende prosjekter fra forskningsmiljøene på Ås og studenter som brenner for innovasjon og entreprenørskap. Dette er også en arena for oppstartsselskaper som utvikler nyvinnende teknologi for miljø, akvakultur og landbruk.

Innovasjonsdagen på Campus Ås er en møteplass hvor næringsliv, offentlig sektor og akademia kan møtes og få servert spennende innovasjons-caser. I tillegg er det en arena hvor du har mulighet for å mingle og få utvidet kontaktnettverk.

Vi ønsker deg velkommen til en spennende  innovasjonsdag på Campus Ås!

Påmelding Innovasjonsdagen for studenter ved NMBU

Påmelding Innovasjonsdagen for andre (Utenfor Campus Ås og ansatte på Campus Ås) 

Program

Fremtidsrettet matproduksjon – teknologi, løsninger og muligheter 

08:30 – 09:00: Mingling og registrering   

09:00 – 09:10: Velkommen ved Rektor Curt Rice, NMBU    

09:10 – 09:25: Keynote med Ola Hedstein, Rethink Food.

Ola Hedstein er en av grunnleggerne av Rethink Food, et opplysningskontor med fokus på bærekraftig mat. Målet deres er å bidra til en konstruktiv debatt og bærekraftige matsystemer i Norge.

09:25 – 09:45: Samtale med Ola Hedstein om bærekraftige matsystemer.  

09:45 – 10:00: Pause og mingling

10:00 – 10:55: Mat i fremtiden
I denne sesjonen vil vi høre fra spennende aktører som kan gi oss innblikk i proteinkildene vi kan forvente å spise mer av i fremtiden. Sesjonen innledes av NMBU Alternative Protein Project som er en ideell studentorganisasjon med formål å løfte frem alternative proteinkilder for et bedre matsystem. Vi tilrettelegger for engasjement, kunnskapsformidling og innovasjon, sammen med The Good Food Institute’s globale nettverk av studentgrupper.

Mer om forsknings- og innovasjonscasene kommer.

11:25 – 12:30: Smart Landbruksteknologi
I denne sesjonen vil du få innsikt i teknologier som kan bidra til å effektivisere landbruket, men som også bidrar til en bærekraftig og grønn omstilling av næringen. Sesjonen innledes av Aggrator som er lokalisert på Campus Ås, og tilbyr bistand til StartUps, SpinOffs og ScaleUps for raskest mulig realisering av nye produkter eller tjenester for en rene og bedre verden.

Mer om forsknings- og innovasjonscasene kommer

12:30– 13:15: Lunsj, mingling, utstilling.   

13:15– 14:20: Matproduksjon på land
I denne sesjonen får du vite mer om bærekraftige matsystemer og metoder som kan bidra til en mer bærekraftig produksjon av mat på land. Sesjonen innledes av Ard Innovation som har ansvar for å gjøre forskningsresultater fra NMBU og NIBIO tilgengelige for samfunnet gjennom lisensavtaler til industri og bistand til etablering av nye selskaper.

Mer om forsknings- og innovasjonscasene kommer.

14:20– 14:45: Mingling og utstilling  

14:45 – 15:35: Mat i fremtiden
I denne sesjonen er fokuset på løsninger som kan bidra til en grønnere havbruksnæring. Sesjonen innledes av NMBU som gjennom flere tiår har bidratt til innovasjon og verdiskapning gjennom forskning som kommer flere næringer til gode. Universitetet har en lang tradisjon for å samarbeide med næringsliv, offentlig sektor og andre eksterne aktører.

Mer om forsknings- og innovasjonscasene kommer.

15:35: 15:45: Avslutning

15: 45 – 16:15: Mingling og utstilling  


Innovasjonsdagen er en del av prosjektet Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås, og arrangeres av NMBU, Aggrator, Ard Innovation og Eik Idéverksted med bidrag fra Viken Fylkeskommune.  Mer om prosjektet Entreprenørskapslandsbyen Campus Ås.

End date
10/12/2022

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets