fbpx Skip to content

Vitenparken

Kunst i parken

Hvordan jobber samtidskunstnere med biologiske materialer? Og hvordan er biokunst veien til å forstå bærekraft? Bli med inn i Vitenparkens veksthus og opplev presentasjoner av kunstnere og designere som gjør alger, sopp og trær til medskapere av sine verk. Kunst i parken 3. oktober kl 18.00 arrangeres av NOBA by Vitenparken.

PRESENTASJONENE HOLDES PÅ ENGELSK

I løpet av kvelden får vi presentasjoner av Kunstnergruppen Forgreininger, med individuelle presentasjoner av Anne Cecilie Lie og Marius Presterud som leder gruppen. Deretter får vi høre mer om Nina Havermans sitt arbeid innen design og biomimicry. Nina vil også presentere workshoppen Biodesign from A to B som tar plass på NOBA 30 september-02 oktober, i samarbeid med flere av deltagerne. Her vil de dele resultater og erfaringer, samt å vise material prøver de har jobbet med. Tilslutt blir det samtale og diskusjon mellom kunstnere, designere og dere i publikum.

 

Om designerne og kunstnerne

Kunstnergruppa Forgreininger

Forgreninger er en informel interessegruppe for kunstnere som har det til felles at de jobber med planter og trær. Gruppa er åpen for kunstnere med et metodologisk spenn, hvor arbeid med levende vesener og en følsomhet for relasjonene kunstneren inngår i med ikke-mennesker, utgjør et gjennomgangstema. Fagteoretisk har Forgreninger en forkjærlighet for posthumanistisk tankegods, Donna Haraways teorier om tentakulær tenking, multispecies studies, objekt orientert ontologi (OOO) og Timothy Mortons begrep “mørk økologi” der økologi inkluderer alt liv og “ikke-liv” som teknologier. Gruppa drives av Marius Presterud og Anne Cecilie Lie.

Gjennom Anne Cecilie Lie (f. 1983) sine scenografiske og kunstneriske arbeid utforsker hun hvordan å skape i vår nåværende geologiske æra foreslått som Antropocen, med dens tilhørende filosofiske og etiske spørsmål, samt for mulige fremtider. Hun påpeker blindsoner i sosiale og bygde strukturer og foreslår nye alternativer for sameksistens til det menneskelige-eksepsjonelle/sentriske ved bruk av blant annet lyd, performance, installasjoner og tekst. Stedsspesifisitet og kryssbestøvning er iboende for hennes arbeid, inspirert av Donna Haraways teorier om tentakulær tenking, basert på feministiske, postkoloniale, vitenskapelige og fabulerende tilnærminger til samarbeid med mennesker og ikke-mennesker. Lie innehar en master i scenografi ved Akademi for Scenekunst og en bachelor i kunst fra Trondheim Kunstakademi.

Marius Presterud (f. 1980, Drammen) er psykolog og autodidakt kunstner som jobber i flere media. Han har turnert Europa som poet, samt opptrådt og vært vist på etablerte kunstinstitusjoner, som Henie Onstad Kunstsenter, Bærum, Hamburger Bahnhof, Berlin, og Statens Kunstutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo. Han driver også kunstpraksisen Oslo Apiary & Aviary, fra bl.a. taket av Kunstnernes Hus, med et fokus på performance og økovensjoner. Grunntemaer i hans arbeider, er et fokus på selvet, Signifikant Annerledeshet og samfunnshelse

 

BioDesign from A to B: From Algae to Bioplastic

Er en tverrfaglig workshop ledet av Biomimicry Norway, basert på samarbeid og hands-on utveksling av kunnskap for å utvikle biomaterialer fra alger. Workshoppen varer over 3 dager, og har samlet eksperter fra hele verdikjeden fra alger til bioplast. Her møtes forskere, designere, kunstnere, arkitekter med flere, for å jobbe sammen med utvikling av bærekraftige materialer.

 

Om NOBA og Vitenparken Campus Ås

Drevet av Vitenparken Campus Ås og plassert midt i forskningsmiljøene på Campus Ås, ønsker NOBA (Norwegian Arena for BioArt) å legge til rette for samspill og samarbeid mellom kunstnere og forskere fra biologisk relaterte fagdisipliner for å stimulere til økt bærekraft. Arenaen er ment som et knutepunkt for BioArt og relaterte disipliner i Norge og utland, og ønsker både å utvikle og kultivere feltet gjennom fasiliteter, utstillingsplass, diskusjoner og tilstelninger.

Foto: Entangled in the mesh by Anne Cecilie Lie, Photo by Annike Flo

End date
10/03/2019

Booking Date Expired: This event has passed today's date.
  • Welcome to our greenhouse. The event will be in our greenhouse, just a few minutes walk from Vitenparken.

Tickets