fbpx Skip to content

Vitenparken

Kunst og biologi – Utsatt

Arrangementet er utsatt til våren 2019. Mer informasjon kommer snart.

Bli med når kunstnere og forskere møtes på Vitenparken for å fortelle om deres verker og forskning.

Denne kvelden får vi besøk av Anne Cecilie Lie og Annike Flo som lagde utstillingsprosjektet Fremmedartet Fremtid på Campus Ås høsten 2018. I tillegg kommer billedkunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensen og professor i bevaringsbiologi Anne Sverdrup-Thygeson.

Kunst og vitenskap

Kunst og vitenskap er vesensforskjellig, men har også en rekke fellesnevnere. Nysgjerrighet, kreativitet, skapertrang, spisskompetanse, teknologi og håndverksferdigheter er fellestrekk for både forskere og kunstnere. Det er mange eksempler på at tverrfaglighet mellom kunst og vitenskap har vært avgjørende for nyskapende utvikling og gjennombrudd. Enten gjennom enkeltpersoner som både er forskere og kunstnere, eller gjennom miljøer som skaper tverrfaglig samhandling mellom kunst og vitenskap.

På dette kveldsseminaret undersøker vi sammenhenger mellom kunst og biologi. Arrangementet holdes i Vitenparkens utstillingslokaler, og samtalen ledes av Vitenparkens egen Elise Matilde Lund.

Kveldens gjester

Annike Flo er masterstudent i scenografi ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold og  c o c r e a t : e : u r e er hennes avgangsverk. Annike undersøker i sitt scenografiske arbeid hva det betyr å skape i den Antropocene tidsalder, og er opptatt av temaer som ”otherness”, natur vs kultur og vårt forhold til andre skapninger. Annike har en BA i kostyme for performance ved London College of Fashion, University of the Arts, London. Som kostyme og set designer i London spesialiserte hun seg innen immersive-teater (Secret Cinema, Punch Drunk, Immersive cult, med fler) noe hun har tatt med seg videre i sitt arbeid som scenograf.

Anne Cecilie Lie er masterstudent i scenografi ved Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold. Hun har en bachelor i kunst fra Trondheim Kunstakademi. Gjennom hennes scenografiske og kunstneriske arbeid utforsker Lie samfunnsmessige og bygde strukturer, påpeker blindsoner og utforsker nye muligheter for sameksistens ved bruk av blant annet lyd, performance, installasjoner og tekst.

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved NMBU. Hun ga i vår ut boka Insektenes planet, der hun gjennom humor, språklige bilder og paralleller til vår menneskeverden formidler kunnskap om småkryp til folk flest. Hun er også engasjert i et prosjekt som kombinerer artsbevaring og formidling gjennom å bygge vakre «langtidskrisesenter» for sjeldne insekter i eiketrær

Elin T. Sørensen er billedkunstner, landskapsarkitekt og doktorgradstipendiat ved Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for landskapsarkitektur ved NMBU. I forskningen sin jobber hun med naturhermende prosjektering der naturen brukes som læremester. Den såkalte ‘ecological engineering’ er en ny retning innen byutvikling der biologi og prosjekteringsfagene forenes. Studiens mål er å koble kunnskap om landskap og naturforhold mellom land og vann.

End date
12/06/2018

Booking Date Expired: This event has passed today's date.
  • Kveldens Kunst i parken handler om kunst og biologi, og holdes i utstillingen på Vitenparken.
  • Kveldens Kunst i parken handler om kunst og biologi, og holdes i utstillingen på Vitenparken.
  • Kveldens Kunst i parken handler om kunst og biologi, og holdes i utstillingen på Vitenparken.

Tickets