fbpx Skip to content

Vitenparken

Kunsten å se både skogen og trærne samtidig

Dato:  12. oktober

Tidspunkt: 18-21

Oppmøtested: Utenfor Veterinærbygget på NMBU

Pris: kr 249 / kr 199 for studenter (inkluderer nybakst og kaffe)

Antallsbegrensning: 40 plasser

Hva er ditt forhold til skog?

Sannsynligvis er det ikke bare ett svar på det spørsmålet. En skog kan være så mangt for så mange. Nettopp derfor er skogene også under press fra mange ulike hold. I arrangementet vil vi reflektere over hva skogen kan være, hvordan den kan være flere ting på en gang, og hva som må til for at vi skal kunne se alt skogen er. Ser vi ikke skogen for bare trær, eller kan vi se både skogen og trærne samtidig? 

Hvordan bør skogbruk drives i Norge og hva er viktigst å prioritere? Vi skal både ut i skogen og se skogen fra ulike vinklinger, og ha en panelsamtale om muligheten for å forene ulike behov. I tillegg blir det bålkaffe, nybakst og skogquiz.

Om innlederne:

Randy Gunnar Bohmann-Lange har et livslangt kjærlighetsforhold til natur og en lidenskap for formidling, naturveiledning og naturnærvær. Han henter inspirasjon fra urbefolkning verden over, og jobber som naturveileder i Ytre Hvaler nasjonalpark og Randy Ravn naturveiledning. I tillegg driver han Eikeløkka, Permakulturgården på Hvaler. Han er utdannet økolog, naturforvalter, lektor og naturveileder.

Anders Gunnar Helle har en forkjærlighet for skogen og de mange skapningene som lever der, enten de er store og krokete eller små og uanselig. Fra en oppvekst på gård med mål om gårdsbruk og skogsdrift har tingene virkelig endret seg etter et dypdykk i biologien og økologien. Som økolog har ordlyden gått fra skogbruk til skogforvaltning og fra tømmerverdi til flerverdi med særlig fokus på naturverdier. Ved siden av stipendiatstillingen ved NMBU er han med på prosjekter med bekjempelse av fremmede treslag og kartlegging av gammelskog, forskning på effekter av skogbrann og modellering av skogøkosystemer.

Camilla Glomsås er neste generasjons grunneier, og en aktiv bidragsyter i egen fremtidsskog ved skoglige spørsmål, aktiv utøvelse og innføring av flere flerbrukshensyn i egne teiger. Hun har utdanning innen bioøkonomi, med spesialisering skog og kvalitetsstyring, og benytter sin fagkompetanse aktivt både innen jobb og forvaltning av egen fremtidsskog.

Elina Melteig er journalist og forskningsformidler. Hun er ansatt på Universitetet i Oslo, og er også vert for podcasten Biopodden som lages av Norsk Biologforening.

Spis middag på Andedammen Cafe og Restaurant før arrangementet. 

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

End date
10/12/2023

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available