fbpx Skip to content

Vitenparken

Landbrukshistorisk filmkveld: Halm som krisefôr

Tørkesommeren i 2018 er den verste på vel 70 år. For mange husdyrprodusenter er avlingene mer enn halvert. Bli med på vitenskapshistorisk filmkveld, torsdag 8. november kl 20.00 om halm som krisefôr i 70 år – fra 1947 til 2018.

Halm som krisefôr i 70 år – fra 1947 til 2018

Filmkvelden er en del av i Vitenparkens 5 års festival.

Arrangører: Vitenparken og Vitenparkens Venner

Tørkesommeren i 2018 er den verste på vel 70 år. For mange husdyrprodusenter er avlingene mer enn halvert. Både i 1947 og nå i 2018 har våre store halmressurser blitt tatt i bruk som krisefôr i husdyrproduksjonen.

På filmkvelden viser vi filmen «Luting av halm» fra 1950. Filmen ble laget for å vise hvordan vi for 70 år siden kunne behandle halmen slik at den ble et bedre og mer næringsrikt fôr.

Filmens fotograf er Paul Berge – en av pionerene i norsk filmproduksjon i årtiene før og etter andre verdenskrig. Kommentarene er lest inn av den kjente radiostemmen Hartvig Kiran.

Forsker Åshild Taksdal Randby ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap vil sette filmen inn i en faglig sammenheng, trekke linjene for bruk av halm som fôr fram til våre dager og orientere om dagens aktuelle metoder for bruk av halm som fôr. Randby har arbeidet med disse spørsmål i ulike sammenhenger fra 1980-

Professor (em) Frik Sundstøl har arbeidet med bruk av halm til fôr først ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap og seinere ved Noragric på NMBU.

Møteleder er Per Harald Grue (Vitenparkens Venner).

Timeplan

Kl. 20.00 Åpning ved Per Harald Grue
Kl 20.05 Introduksjon av filmen ved Åshild Taksdal Randby og Per Harald Grue
Kl 20.10 Visning av filmen «Luting av halm»
Kl 20.40 Pause
Kl 20.50 Åshild Taksdal Randby: Bruk av halm som fôr i norsk husdyrbruk fra 1947-2018
Kl 20.15 Frik Sundstøl: Forbedret bruk av halm som fôr i Norge, Afrika og Asia
Kl 21.30 Spørsmål og innlegg fra salen
Kl 21.45 Avslutning

 

Inngang

Gratis adgang for medlemmer i Vitenparkens Venner.
50 kroner for ikke-medlemmer.

Arrangører: Vitenparken og Vitenparkens Venner.

Har du spørsmål angående arrangementet? Ta kontakt på elise@vitenparken.no. 

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

End date
11/08/2018

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available