fbpx Skip to content

Vitenparken

Liv og arbeid på landbrukets fagskoler

Hvordan rekrutterte man studenter til landbruksskoler på 1950-tallet? Med bakteppet "Kunnskap din styrke – letter ditt yrke" kan du bli med på filmkveld med Vitenparkens Venner og Vitenparken om liv og arbeid på landbrukets fagskoler i Oppland i 1951.

Film for rekruttering

Dette er en film som ble produsert med støtte fra landbrukets organisasjoner i Oppland fylke for å skape større forståelse for fagskolenes betydning for bygdeungdommens fagopplæring. Filmen skulle i første rekke inspirere til økt utdanning. Men filmen skulle ifølge vaskeseddelen være mer enn en propagandafilm for utdanning og kunnskap. Den skulle også gi et godt og dekkende bilde av Opplands «vakre og vekslende natur» og gi kunnskap og innsikt i liv og arbeid på fagskolene i Oppland fylke. Her skulle levende bilder, gode kommentarer og en bevisst bruk av musikk presentere Oppland fylke på en god måte og inspirere ungdommen til innsats i Isak Sellanrås ånd!  Budskapet var klart: Kunnskap din styrke – letter ditt yrke!

Eksperter kommenterer

På filmkvelden vil våre to kjente medlemmer, Arne Ellingsberg og Kristian Kaus, kommentere filmen og sette den inn i datidas og nåtidas sammenheng. De er født og oppvokst i Ringebu og gikk begge på Storhove landbruksskole i den perioden filmen er tatt opp. Kristian Kaus er en av de som er med i filmen som forsøksagronom på Storhove landbruksskole i 1951. De startet begge sin yrkesutdanning på Storhove før de seinere studerte på Norges Landbrukshøgskole.

Den første del av filmkvelden viser en presentasjon av Oppland fylke og landbruksskolene på Storhove ved Lillehammer, Valle på Østre Toten, Klones i Vågå og Valdres ved Leira sør for Fagernes.

Husmødrene på Gjøvik

I andre del av filmkvelden viser vi presentasjonen av Bondelia husmorskole ved Gjøvik, Hjerleidske håndverksskole i Dovre og Oppland skogskole i Brandbu. Alle disse skolene – også husmorskolene på bygdene – var i 1951 en del av landbrukets fagskoler administrativt underlagt Landbruksdepartementet.

Filmen gir også et godt bilde av samspillet mellom Norges Landbrukshøgskole (NLH) og fagskolene i landbruket i Oppland. Tre kjente direktører ved NLH, Theodor Koller, Johan L. Hirsch og Nils Ødegård har en klar plass i filmen. På Brandbu ser vi professor Ivar Samset som aktiv deltaker i demonstrasjonene.

Det politiske og offisielle Norge i etterkrigstida er representert ved landbruksdirektør Gulbrandsen i Landbruksdepartementet, fylkesmann Gabrielsen i Oppland og landbruksminister Thorstein Treholt, i filmen i starten av sin karriere som rektor på Valdres jordbruksskole.

Filmens fotograf er Paul Berge, en av pionerene som norsk filmfotograf, født og oppvokst på Fåvang i Gudbrandsdalen. Kommentarene er ved den kjente radiostemmen Hartvig Kiran – denne gang i bokmålsdrakt. Musikken og stemningen i filmen er preget av lederen av Landbrukets film- og billedkontor – Lars Grimelund Kjeldsen.

Program

Kl 20.00
Per Harald Grue i Vitenparkens Venner ønsker velkommen sammen med Arne Ellingsberg og Kristian Kaus

Kl 20.10
Filmvisning av første del av «Liv og arbeid ved landbrukets fagskoler i Oppland fylke» fra 1951

Kl 20.40
Oppfølgingssamtale med Arne Ellingsberg og Kristian Kaus og innlegg og spørsmål fra salen

Kl 21.00
Filmvisning av andre del av «Liv og arbeid ved landbrukets fagskoler i Oppland fylke» fra 1951

Kl 21.25
Oppfølgingssamtale med Arne Ellingsberg og Kristian Kaus. Innlegg og spørsmål fra salen

Kl 21.45
Møtet avsluttes

Inngang

Gratis adgang for medlemmer i Vitenparkens Venner.
Ellers 50 kroner.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

Tickets

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available