fbpx Skip to content

Vitenparken

Digitalt frokostseminar – NMBU Bærekraftsarena – GreenSmart

NMBU Bærekraftsarena | GreenSmart | 2022

Hovinbyen Sirkulære Oslo – Sirkulærøkonomi som drivkraft for Norges største byutviklingsprosjekt

Når: Fredag 4. mars 2022, Tidspunkt: 08:15 – 09:00
Hvor: Digitalt møte på Zoom, Zoom-lenke
Last ned: kalenderinnkalling

Hovinbyen kobler sammen indre by og Groruddalen. I tiden fremover skal området transformeres fullstendig. Sentralt i arbeidet står Hovinbyen Sirkulære Oslo, som er et av tre innovasjonsdistrikt, pekt på i Campus Oslo strategien som ble vedtatt i bystyret i 2019. Dette er et offentlig-privat samarbeid som skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi – særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Samarbeidet skal bli en motor for transformasjonen ved å skape en test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig by- og næringsutvikling med utgangspunkt i sirkulærøkonomi.

Fredag 4. mars kommer prosjektleder for Hovinbyen Sirkulære Oslo, Elin Schjenken Halvorsen, til GreenSmart for å fortelle om arbeidet. Vi vil få innblikk i ambisjoner og den strategiske plattformen, samt prosjekter og initiativer som pågår. Samtidig skal vi høre mer om det forestående mulighetsstudiet og få bedre forståelse for veien videre for innovasjonsdistriktssatsingen.

GreenSmart-seminarene er korte samlinger som belyser viktige temaer, utfordringer og prosjekter på campus og i samfunnet. Vårt fokus er bærekraftig byutvikling, og tematikken spenner fra urban utvikling og dyrking, til sosial ulikhet og entreprenørskap.

Bli med ved å logge på zoom, gjennom lenken øverst i dokumentet. Har du noen spørsmål? Send gjerne en epost til hugo.a.nilsen@nmbu.no

Velkommen fredag 4. mars, 08:15!

Tickets