fbpx Skip to content

Vitenparken

NorZymeD Avslutningsmøte

NorZymeD, et av de store, næringsrelevante forskerprosjektene i BIOTEK2021, inviterer til avslutningsseminar 18. oktober 2018 på Vitenparken Campus Ås.

NorZymeD har vært et flaggskip for norsk enzymforskning, med et budsjett på 55 millioner kroner over fem år. 40 millioner av dette finansiert av BIOTEK2021. I prosjektet NorZymeD har man jobbet med å finne effektive enzymer for både landbasert og marin sektor. Biokatalyse brukes i økende grad av industriaktører, og det er stadig behov for flere og bedre enzymer.

Programmet kan du laste ned som PDF her eller se på denne nettsiden.

PÅMELDING

 

NorZymeDs viktigste resultater

–    Kartlegging av viktig norsk biodiversitet i nature (F.eks. i skogen og marine økosystemer)

–    Nasjonal koordinering, herunder å gi bedrifter en klar inngangsvei til nasjonalkompetanse

–    Vi har funnet flere enzymer som er interessante for industriell anvendelse (både blå-og grønn verdikjede);

  • «Blå»; enzymer fra dyphavet kan bryte ned fiskebein, fiskehoder og annet avskjær til næringsrikt innhold i suppe, brød og energidrikk (Biomega)
  • «Grønn»; enzymer som er mer stabile for å utvikle prosesser for raffinering av lignocelleulose, som gir mer lønnsomhet i prosessen (Borregaard)

–    Utviklet teknologi som muliggjør storskala enzymproduksjon (enzym utviklings «pipeline»)

–    Utdanning av nye forskere. Mye av forskningen har blitt gjort av doktorgradskandidater og postdoktorer.

–    En egen arbeidspakke har tatt for seg etiske, juridiske og samfunnsmessige sider (ELSA- “Ethical, Legal and Societal Aspects” ) ved denne teknologien. De siste årene er ELSA langt på vei avløst av det nye forskningspolitiske begrepet RRI – «Responsible Research and Innovation».

Sammen med UNI Research, SINTEF og universitetene i Bergen og Tromsø har NMBU funnet fram til nye enzymer fra hele vår biologiske base. Industripartnerne er Borregaard AS og Biomega AS. Norillia ble også en del av prosjektet i løpet av prosjektperioden.

End date
10/18/2018

Booking Date Expired: This event has passed today's date.

Tickets